เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2566 ได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนกลุ่มผู้หญิงที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับที่ 190 ซึ่งกล่าวถึงการขจัดความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการทำงาน โดยมีผู้หญิงข้ามชาติจากภาคโรงงานจำนวน 27 คนเข้าร่วม