เมื่อวันที่ 27-30 กันยายน 2566 MAP Radio ได้เข้าร่วมประชุมวิทยุชุมชน AMARC Asia Pacific Regional Conference of Community Radio และเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือต่อ กสทช.เกี่ยวกับนโยบายและการจัดสรรคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุประเภทสาธารณะ และชุมชน