วันงานที่มีคุณค่า 22 ต.ค. 66 ณ โรงแรมควีนพาเลซ อ.แม่สอด จ.ตาก