เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกได้ถูกจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง ครู แรงงานงานข้ามชาติและองค์กรเครือข่ายเข้าร่วม