โครงการสื่อและโครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน ได้ลงพื้นจัดกิจกรรม เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมแจกสื่อ คัดกรองสุขภาพ มีแรงงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก