เมื่อวันที่ 25-27 มิ.ย. 2024 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (แมพ) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร  ขึ้นที่ โรงแรม ฟอร์จูน ริ เวอร์ วิว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกโครงการของแมพทั้งหมดเข้าร่วม เพื่อประเมินโครงสร้างองค์กร รายละเอียดงาน และนำเสนอรายงานและแผนความก้าวหน้าในช่วงหกเดือนแรกของปี 2024

สิ่งสำคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือ

  1. ช่วงรายละเอียดงาน :  ทบทวนความรับผิดชอบงานและบทบาทในแต่ละตำแหน่ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจในงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อบรรลุศักยภาพของทีมและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของโครงการ
  2. ช่วงโครงสร้างองค์กร : ทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและสร้างการพัฒนาและระบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
  3. ช่วงการรายงานและแผนความก้าวหน้าของโครงการ : ประเมินและติดตามความคืบหน้าและการวางแผนของแต่ละโครงการ

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพลังให้กับการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเอง เข้าใจโครงการ และโครงสร้างของมูลนิธิแมพ แต่ยังสร้างการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงกิจกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ภายในมูลนิธิอีกด้วย