23/03/2024

โครงการสื่อและโครงการสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนได้จัดกิจกรรมพิเศษ ณ วัดแม่ก๊ะ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อพบปะผู้ฟัง แจกสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ ในภาษาไทใหญ่และพม่า และทีมสุขภาพฯ ยังได้คัดกรองสุขภาพของแรงงานด้วย