มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ : เลขที่ 63/30 ซอย.4 หมู่.8 ถนน.สุเทพ ตำบล.สุเทพ อำเภอ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล: map@mapfoundationcm.org

โทรศัพท์: 053-328134

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก

ที่อยู่ : เลขที่ 1/5 ถนนอมีนาอุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อีเมล: map@mapfoundationcm.org

โทรศัพท์: 055-536-685

โซเชียลมีเดียของเรา