อบรมผู้จัดรายการวิทยุ 20-21 มิ.ย. 2562

โครงการจัดอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Audition ในการตัดต่อเสียง และการใช้โปรแกรม OBS Studio ใน Facebook Live เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับดีเจ MAP Radio, FM 99 MHz ตั้งแต่ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

.