รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง Labour Rights Field Officer MS (เจ้าหน้าที่ภาคสนามด้านสิทธิแรงงาน) ทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอบเขตหน้าที่การทำงาน

 1. ลงพื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานและติดตามสถานการณ์ชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด
 2. จัดอบรม, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ, เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เรื่องสิทธิแรงงาน การรวมกลุ่ม การเจรจาต่อรอง, ขั้นตอนการใช้กระบวนการยุติธรรม ให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่แม่สอด
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แม่สอด เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 4. ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิแรงงานและกระบวนการทางกฎหมาย กรณีแรงงานถูกละเมิดสิทธิแรงงาน
 5. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
 6. เป็นล่ามแปลภาษาไทย-พม่าให้กับแรงงาน องค์กร และเครือข่าย ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

ทักษะและความสามารถ

 1. สื่อสารภาษาไทย และพม่าได้ดี
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานกับแรงงานข้ามชาติ
 3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เวลาทำงาน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. โดยประมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม (สามารถทำงานในวันหยุดได้หากมีกิจกรรม นอกเหนือจากเวลางาน จะมีวันหยุดชดเชยให้หากทำงานในวันหยุด) 

เงินเดือน

 • เริมต้นที่ 15,000 บาท

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

กำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

หากคุณสนใจสามารถส่ง CV พร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2 ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง เจ้าหน้าที่ภาคสนามด้านสิทธิแรงงาน ทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567