แมพขอแสดงความขอบคุณมายังแหล่งทุนผู้ให้การสนับสนุนแมพทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะรายนามดังต่อไปนี้:

 

แหล่งทุนปัจจุบัน:
• APHEDA - Union Aide Abroad
• ARROW (Asia Pacific Resource and Research Centre for Women)
• Asia Pacific Forum on Women and the Law in Development (APWLD)
• CCFD - Terre Solidaire
• Diakonia Thailand
• Firetree / ADM Capital Foundation
• Foundation for a Just Society (FJS)
• International Labour Organization (ILO)
• International Rescue Committee [IRC] / USAID
• Open Society Foundation (OSF)
• Plan International Thailand
• Sievert Larsson Scholarship Foundation
• The Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB and Malaria / Raks Thai Foundation

ได้รับการบริจาคจาก :
• Emory University / Globe Med


แหล่งทุนในอดีต :
• American Jewish World Service (AJWS)
• AusAid
• CARAM-Asia
• Clean Clothes Campaign
• DGIS The Government of the Netherlands
• FNV Mondial
• Foundation for the People of Burma (FPB)
• International Women Development Agency IWDA Australia
• Nobel Women's Initiative
• Oxfam NOVIB
• The Ricards
• Save the Children (UK)
• Terre des Hommes
• Trocaire
• UNIFEM