"หยุดหนึ่งวันโดยได้รับค่าจ้าง (แรงงานที่ทำงานในบ้าน)"
 English
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับแมพ
โครงการ CHE
โครงการ AAA
ทีม MSU
ข่าวและอัพเดท
ข่าว
นโยบายที่เกี่ยวแรงงาน
แถลงการณ์ ฯลฯ
ประกาศรับสมัครงาน
สื่อต่างๆ และบทความ
สื่อภาษาไทยและอังกฤษ
สื่อภาษาชาติพันธุ์
บทความและงานที่นำเสนอ
ภาพกิจกรรม
เครือข่าย
เครือข่ายของแมพ
link
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


Karen Music VCD
Vol.1


VCD KARAOKE
Vol.1
Migrant song
(SHAN)

 

รัฐบาลพม่าเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
3 แห่ง หวังให้ประชาชนไปดำเนินการจัดทำเอกสารในการเข้าทำงานในประเทศไทย พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

      
ขณะนี้รัฐบาลพม่าได้ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติจำนวน
3 แห่ง ในพื้นที่ 3 เมืองชายแดนของพม่า คือ เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เกาะสอง
ภาคตะนาวศรี และเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เพื่อให้แรงงานชาวพม่าเข้าไปพิสูจน์สัญชาติและจัดทำเอกสาร
ซึ่งจะทำให้ชาวพม่าดังกล่าวสามารถเข้ามาขออนุญาตทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายไทย ในขณะเดียวกันกลุ่มชาวพม่าดังกล่าวที่ได้พิสูจน์สัญชาติพม่าจะต้องออก
ไปลงประชามติ เพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2551 และทางการพม่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี
2553
อย่างไรก็ตามทางการพม่าได้ประกาศเสร็จสิ้นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นกลุ่มแรงงานชาวพม่าที่ได้รับเอกสารในการพิสูจน์สัญชาติจะต้องเห็นชอบกับการลงประชามติ
เพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าวทุกคน
สำหรับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าและที่ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพม่า
จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU กองทัพรัฐฉานใต้ SSA/Sและพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยงคะยา KNPP เนื่องจากทั่ง
3 กลุ่มยังยึดมั่นที่จะต่อต้านรัฐบาลพม่าต่อไป และยังเคลื่อนไหวภายในกลุ่มตลอดเวลาที่จะไม่ให้ราษฏรลงประชามติฯ
ในเดือนพฤษภาคม 2551 และแม้ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทั้ง 3 กลุ่ม
ยังมีการต่อสู้กับรัฐบาลพม่า แต่ก็คงไม่สามารถเอาชนะรัฐบาลพม่าได้
เนื่องจากขาดกำลังปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศก็ตาม
รัฐบาลพม่าเร่งสำรวจสำมะโนประชากร
โดยให้สมาคมเพื่อความเป็นปึกแผ่นแห่งสหภาพและการพัฒนา (USDA) เป็นองค์กรแนวร่วมและดูแลด้านมวลชนจัดตั้งให้รัฐบาลพม่าลงพื้นที่รัฐฉาน
เมืองนาย ลางเคอ และหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เชียงราย และ จ.ตาก
เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ประชาชนให้ไปลงคะแนนรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
รัฐบาลพม่ามีความมั่นใจในการจัดการลงประชามติครั้งนี้อย่างมาก
แต่ทางการพม่าเองก็ยังมีความกังวลท่าทีและความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อย กลุ่มที่ตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า
จำนวน 17 กลุ่ม โดยผู้นำพม่าได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชนกลุ่มน้อย
ที่ตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อสำรวจท่าทีและขอความร่วมมือให้แกนนำดังกล่าวควบคุมและดูแลให้มวลชน

ไปลงคะแนนรับร่างรัฐธรรมนูญอย่างท่วมท้น
(ผู้จัดการ วันที่ 21/3/2551)

 

 MAP 10 years, EnglishPOSH, Shan


Paralegal, Burmese


Child & Youth, Karen