ความเป็นมา

ในช่วง ระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนจากประเทศพม่าได้อพยพเข้ามายังประเทศไทย ด้วยความพยายามที่จะหลีกหนีจากความทารุณ และสภาพเศรษฐกิจอันเลวร้ายในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง พวกเขาเข้ามาเพื่อแสวงหาอาชีพการงานรวมทั้งที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นบางคนก็เข้ามาด้วยความจำเป็นในการลี้ภัย แรง งานข้ามชาติพม่าเกือบทั้งหมดได้ส่งเงินรายได้จากการทำงานในประเทศไทยกลับไป จุนเจือครอบครัวและชุมชนของตนเองในประเทศพม่า อีกทั้งได้พยายามสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันใน ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม: ความเป็นมา

แมพคือใคร

มูล นิธิแมพคือองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) ระดับท้องถิ่น ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าซึ่งอยู่ อาศัยและทำงานในประเทศไทย โดยผ่านวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม: แมพคือใคร

แมพเริ่มต้นอย่างไร

จุดเริ่มต้น

 

 ใน ปีพ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ได้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าจำนวนกว่าพันคนเข้ามาทำงานในจังหวัด เชียงใหม่ ในงานก่อสร้างโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร และโรงพยาบาลต่างๆในตัวเมือง ณ เวลานั้น แทบจะไม่มีการจัดสวัสดิการเพื่อแรงงานข้ามชาติเลย เมื่อแรงงานเหล่านี้พยายามที่จะเข้ารับการบริการด้านสุขภาพก็พบอุปสรรคทาง ด้านภาษา และค่าธรรมเนียมสูงเกินกว่าที่แรงงานฯจะสามารถจ่ายได้  ดัง นั้นกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจึงได้ริเริ่มหา

 

อ่านเพิ่มเติม: แมพเริ่มต้นอย่างไร

ภาพรวมโครงการต่างๆภายใต้มูลนิธิแมพ


แมพมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และมีสำนักงานสาขาอยู่ที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นอกจากนั้นในช่วงหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิแมพยังได้ตั้งสำนักงานที่ จังหวัดพังงาเป็นระยะเวลาสี่ปีเพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงานข้ามชาติ หลังจากประสบภัยฯในปี พ.ศ. 2547 และทางมูลนิธิฯได้ปิดสำนักงานดังกล่าวลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนแรงงานข้ามชาติยังคงดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆของมูลนิธิฯต่อไป   นอกจากนั้นแมพยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรตามแนว ชายแดนไทยพม่า  อีกทั้งติดตามสถานการณ์ ชุมชนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม: ภาพรวมโครงการต่างๆภายใต้มูลนิธิแมพ