ที่อยู่ :
 
ที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
63/30 ซ.4 ม.8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50200
โทร : 053 328 134
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สื่อ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานแม่สอด
เลขที่ 1/5 ถนนอมินาอุทิศ 
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
รหัสไปรษณีย์ 63110 
โทรศัพท์ :  055-536-685
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สื่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.