ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 697
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1445
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1320
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2182
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2163
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2224
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2161
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2233
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2156
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2249