ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 914
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1680
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1545
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2438
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2409
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2489
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2379
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2485
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2409
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2479