ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 612
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1319
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1227
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2076
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2056
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2099
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2073
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2122
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2054
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2147