ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ศ. 2560 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 821
พ.ศ. 2559 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1596
พ.ศ. 2558 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 1460
สถิติรายปี เขียนโดย Super User ฮิต: 2350
พ.ศ. 2557 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2320
พ.ศ. 2556 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2393
พ.ศ. 2555 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2296
พ.ศ. 2554 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2382
พ.ศ. 2553 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2312
พ.ศ. 2552 สถิติรายเดือน เขียนโดย Super User ฮิต: 2391