กรณีศึกษา “แรงงานทำงานบ้านที่ไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท”

ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า จำนวนมากเข้ามาทำงานในหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ประมง โรงงานอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง และ ลูกจ้างทำงานบ้าน หรือที่เรียกกันว่า “ แม่บ้าน ”  จากการพูดคุยกับ อร (นามสมมุติ)ลูกจ้างทำงานบ้านรายหนึ่ง บอกว่า “ตัวเองทำงานอยู่ในบ้านนายจ้าง คอยดูแลทำความสะอาด ทำอาหาร ชักผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน ดูแลทุกอย่างในบ้าน ดูแลลูกของนายจ้าง ดูแลคนสูงอายุ รวมถึงสัตว์เลี้ยงของนายจ้าง ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกในครอบครัวของนายจ้างแทบทุกอย่าง ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง   เวลาทำงานในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 10  ชั่วโมง ทำงานเกือบทุกวันเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีวันหยุดเลย ลูกจ้างทำงานบ้านต้องตื่นก่อนนายจ้าง และนอนที่หลังนายจ้างเสมอ  ในขณะที่ค่าจ้างที่ได้รับนั้นได้ไม่ถึง 300 บาท”

24

อ่านเพิ่มเติม: กรณีศึกษา “แรงงานทำงานบ้านที่ไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท”

ผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2453-2553

อาทิตย์, 07 มีนาคม 2010

 

“ผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

จาก 2453 ถึง 2553 ครบรอบ 100 ปีวันสตรีสากล

นับตั้งแต่เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงจากทั่งโลกได้ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและเพื่อความเสมอภาค  ทำ ให้เราได้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและรับการเลือกตั้ง, มีสิทธิในการทำงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ,มีกฎหมายสากลที่จะปกป้องความเสมอภาคของพวกเราและทำให้การเลือกปฏิบัติกลาย เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  แต่อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอีกมากมายที่ท้าทายให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2453-2553

การปราบปรามอย่างรุนแรงในห้วงวิกฤต

บทความแสดงข้อคิดเห็น: Jackie Pollock, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) 4 พฤศจิกายน 2554

ท่ามกลางห้วงวิกฤตแห่งการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศที่จะตามหาเหล่าแรงงานผิดกฎหมาย  แม่สอดถือเป็นจุดผ่านแดนสู่ประเทศพม่าที่ใกล้ที่สุดสำหรับแรงงานข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม: การปราบปรามอย่างรุนแรงในห้วงวิกฤต

ยุคผู้หญิงเป็นผู้นำ

ยุคผู้หญิงเป็นผู้นำ

ในรอบ100 ปีที่ผ่านมา วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันพิเศษของประชาคมโลก เป็นวันเดียวของปีที่เสียงของผู้หญิงจะได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงรวมทั้ง มีการเฉลิมฉลองให้กับการปฏิบัติการต่างๆ โดยผู้หญิง แต่หลังจากการครบรอบ 100 ปีวันสตรีสากล เราได้ตระหนักว่าการยอมรับฟังเสียงของผู้หญิงเพียงวันเดียวต่อปีนั้นไม่ เพียงพอ เราอยากให้เสียงของพวกเราได้รับความสนใจและรับฟังทุกวัน เราอยากให้มีการเฉลิมฉลองให้แก่การปฏิบัติการของพวกเราทุกวัน และเราต้องการให้มีความเสมอภาคต่อผู้หญิงทุกคนในทุกวัน และทุกปี เพื่อให้สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้บรรลุผล เราเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้นำอย่างแท้จริงทั้งใน ด้านการเมือง ขบวนการแรงงาน การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย และปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม: ยุคผู้หญิงเป็นผู้นำ